top of page

Fitness Group

Public·13 members
Panthakorn Wannasri
Panthakorn Wannasri

Projektledning Bo Tonnquist Pdf 11


Projektledning Bo Tonnquist Pdf 11
Projektledning är en bok som ger ett helhetsgrepp på området projektledning och riktar sig till alla som styr och leder projekt, oavsett bransch och organisation. Boken är skriven av Bo Tonnquist, som är en erfaren projektledare, konsult och utbildare. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok, handbok eller vid certifieringar.
Projektledning Bo Tonnquist Pdf 11


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FtKHzQu6xXb&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1eEup6OdTwQTg04hzTUWNfDen åttonde upplagan av Projektledning utkom i januari 2021 och innehåller fler modeller och metoder för att stödja hela projektverksamheten, allt från urval och prioritering mellan olika projektidéer på strategisk nivå fram till nyttorealisering. Avsnitten om projektverksamhet, planeringsmetoder och portfölj- och programhantering är uppdaterade för att fånga in det senaste inom forskning och praktisk tillämpning. Boken tar även upp de nya utmaningar som projektledare ställs inför i dagens snabbföränderliga värld, där traditionella projektmetoder och organisationsformer utmanas av nya arbetssätt. Boken ger därför en bred kunskap om både traditionella och agila metoder, som båda krävs för att klara av olika typer av projekt.


Projektledning finns även i en engelsk version, Project Management, som utkom i mars 2021. Den femte upplagan av Project Management följer samma struktur och innehåll som den svenska versionen, men är anpassad till en internationell publik. Boken är även uppdaterad med de senaste standarderna och certifieringarna från PMI (Project Management Institute) och IPMA (International Project Management Association), som båda har inkluderat agila metoder i sina ramverk.


Både Projektledning och Project Management finns tillgängliga som häftade böcker eller som pdf-filer. Pdf-filerna kan köpas direkt från förlaget Sanoma Utbildning eller från andra nätbokhandlare som Adlibris. Pdf-filerna kostar 453 kr (exkl. moms) för Projektledning och 510 kr (exkl. moms) för Project Management. Pdf-filerna har 560 sidor vardera och kan läsas på dator, surfplatta eller mobiltelefon.


Om du vill lära dig mer om projektledning och hur du kan tillämpa det i din verksamhet, kan du även ta del av det nedladdningsbara materialet som finns på förlagets hemsida . Där hittar du bland annat en intensivkurs på tre dagar, som ger dig en grundläggande kunskap om projektledningens principer, metoder och verktyg. Du hittar även rättelser till eventuella fel i böckerna samt kontaktuppgifter till författaren Bo Tonnquist.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page